Computer Huset ApS  Kurven er tom

Persondatapolitik hos ComputerHuset ApS

Formålet med at vi registrerer persondata :
Almindelig samhandel med kunden. Oplysningerne benyttes bl.a. til at kunne levere varer og serviceydelser, samt fakturere og markedsføre os overfor kunden.
Oplysninger registreres også for at kunne oprette, vedligeholde og slette kunden og kundens ansatte i diverse IT systemer som kunden måtte have, eller købt sig adgang til hos os, eller vores underleverandører.

Oplysninger vi indsamler :
Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services.
De persondata der er (eller kan være) registreret er almindelige personoplysninger som Firmanavn, CVR nummer, Navn, Stilling,  Adresse, Telefonnumre,  Telefax numre, Fødselsdato, Stilling og E-mailadresse. Disse oplysninger stammer fra oplysninger som kunden selv har givet os.
Hvor det er relevant for den service vi yder overfor kunden, kan flg. informationer desuden være registreret : Offentlige IP adresser og andre IT tekniske oplysninger.
Hvis du på vores hjemmeside, eller på anden vis, har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding.

Hvornår vi indsamler oplysninger :
ComputerHuset ApS indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:
- Køber noget på vores hjemmeside www.computerhuset.dk , eller pr. telefon, e-mail eller andre måder.
- Tilmelder dig vores nyhedsbrev.
- Kontakter os på anden vis.

Opbevaring af dine personoplysninger
Personoplysninger vil blive slettet, når det ikke er nødvendigt at beholde dem længere, under hensyntagen til bogføringslovens bestemmelser, garantiperioder for købte varer, og kundens behov for at vi vedligeholder deres IT systemer. Vi opbevarer typisk dine personoplysninger i minimum 6 år.
Vi har vores webshop gennem Surftown og betalingssystem gennem DanDomain A/S. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret på sikrede servere hos os, og i vores økonomisystem Uniconta, som er et cloud baseret økonomisystem.
Vi har indgået databehandleraftaler med vores underdatabehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Videregivelse af personoplysninger
Personoplysninger videregives ikke, med mindre det er krævet i forbindelse med at kunden køber en vare, eller en service hos en af vores underleverandører. Det vil i så fald kun være de meste nødvendige oplysninger der videregives, for f.eks. at kunne afsende en vare direkte fra en underleverandør, eller oprette kunden som kunde hos underleverandøren i forbindelse med en købt service, som f.eks. en e-mail service. Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til at klage
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os på vores e-mailadresse info@computerhuset.dk

Den dataansvarlige
Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger er :

ComputerHuset ApS
CVR-Nr.          : 19415082
Adresse          :  Jernaldervej 330, 8210 Aarhus V, Danmark
Telefon           : +45 86246840
e-mail adr.      : info@computerhuset.dk

Ændringer i persondatapolitikken.
Computer Huset ApS har til enhver tid ret til at foretage ændringer i denne persondatapolitik. I nedenstående ”Persondatapolitik dokumentoplysninger” kan du se hvornår persondatapolitikken sidst er opdateret.

Persondatapolitik dokumentoplysninger  :
Den nyeste version af Persondatapolitik hos ComputerHuset ApS kan altid findes på følgende
link :  http://www.computerhuset/persondatapolitik.php
Dette er Persondatapolitik hos ComputerHuset ApS opdateret d. 24/5-2018